Сайт вчителя математики Суховерхової Людмили Петрівни

Главная | Регистрация | Вход
Субота, 03.06.2023, 03:59
Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категории раздела
Юним математикам [63]
Дистанційна математична школа [13]
Планування [29]
Математика 5-6 класи [7]
Конструктор уроку [25]
Методична скарбничка [50]
Алгебра 7-9 класи [10]
Геометрія 7-9 класи [9]
Алгебра 10-11 класи [4]
Геометрія 10-11 класи [2]
Математика [6]
Алгебра [23]
Геометрія [21]
З історії математики [26]
кабінет математики [9]
Позакласні заходи [24]
Презентації [22]
Наочність для уроків математики [60]
Конспекти уроків [903]
Сторінка заступника з НВР [12]
Тести у форматі mtf [49]
Наше опитування
Шановний відвідувач! Ви хто?
Всього відповідей: 4755
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Головна » Файли » Методична скарбничка

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
30.07.2011, 00:12

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

 

І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.

 

1.2.    Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

 

1.3.   Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

 

1.4.  Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

 

1.5.     У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією, колективним трудовим договором.

 

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

 

 

ІІ. ФУНКЦІЇ:

 

            Основними напрямами діяльності вчителя є:

 

2.1.Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

 

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціювання в ринкових умовах.

 

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

 

 

 

ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 

Вчитель виконує такі посадові обов'язки:

 

3.1 Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

 

3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

 

3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

 

3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

 

3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

 

3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

 

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.

 

3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

 

3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

 

3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

 

3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

 

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

 

3.13. Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

 

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших правових актів школи.

 

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

 

3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

 

3.17. Постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній діяльності.

 

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

 

3.19. Бере участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

 

3.20. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

 

3.21. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

 

3.22. Проходить періодичне медичне обстеження.

 

3.23. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях

 

3.24.   У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:

 

-    Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

 

-    Розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору.

 

-    Контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

 

-     Проводить інструктаж з охорони   праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі визначеного зразка.

 

-    Не допускає проведення занять, пов'язаних із не безпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

 

-    Вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

 

 

 

IV. ПРАВА:

 

            Вчитель має право на:

 

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

 

4.2. Захист професійної честі й гідності.     

 

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його  діяльності, надання відповідних пояснень.

 

4.4. Захист інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

 

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів. Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій.

 

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

 

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

 

4.9.  Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

 

 

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1.  У визначеному законодавством України порядку вчитель несе від­повідальність за:

 

-  реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом занять;

 

- життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

 

- дотримання прав і свобод учнів.

 

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним  чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України ”Про освіту”. Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

 

5.4.  За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки, у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і  цивільним законодавством.

 

 

 

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

 

Учитель:

 

6.1.  Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

 

6.2.  В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається ад­міністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації (в залежності від тривалості заміни).

 

6.3.  Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

 

6.4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

 

6.5.  Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Категорія: Методична скарбничка | Додав: banzalova1
Переглядів: 5459 | Завантажень: 1 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук по сайту

Copyright MyCorp © 2023 | Конструктор сайтів - uCoz