Сайт вчителя математики Суховерхової Людмили Петрівни

Главная | Регистрация | Вход
Субота, 03.06.2023, 04:17
Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категории раздела
Юним математикам [63]
Дистанційна математична школа [13]
Планування [29]
Математика 5-6 класи [7]
Конструктор уроку [25]
Методична скарбничка [50]
Алгебра 7-9 класи [10]
Геометрія 7-9 класи [9]
Алгебра 10-11 класи [4]
Геометрія 10-11 класи [2]
Математика [6]
Алгебра [23]
Геометрія [21]
З історії математики [26]
кабінет математики [9]
Позакласні заходи [24]
Презентації [22]
Наочність для уроків математики [60]
Конспекти уроків [903]
Сторінка заступника з НВР [12]
Тести у форматі mtf [49]
Наше опитування
Шановний відвідувач! Ви хто?
Всього відповідей: 4755
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Головна » Файли » Методична скарбничка

ПОЛОЖЕННЯ про загальноосвітній навчальний заклад
[ Викачати з сервера (42.0 Kb) ] 08.07.2011, 09:35

ПОЛОЖЕННЯ

              про загальноосвітній навчальний заклад

 

                         Загальна частина

 

     1. Загальноосвітній навчальний заклад - це заклад освіти,  що

забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

 

     2. Загальноосвітній  навчальний  заклад  у  своїй  діяльності

керується Конституцією  України  ( 254к/96-ВР ),  Законами України

"Про  освіту" ( 1060-12 ),   "Про   загальну    середню    освіту"

( 651-14 ), іншими законодавчими актами України, актами Президента

України,  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти

і  науки,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями

місцевих   органів   виконавчої   влади   та   органів   місцевого

самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

 

     3. Головним  завданням загальноосвітнього навчального закладу

є забезпечення  реалізації  права  громадян  на  загальну  середню

освіту,   формування   і   розвиток   соціально   зрілої,  творчої

особистості  з  усвідомленою  громадянською   позицією,   почуттям

національної   самосвідомості,   підготовленої   до   професійного

самовизначення,  а також створення умов  для  оволодіння  системою

наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

                 Типи загальноосвітніх навчальних

                 закладів та порядок їх утворення

 

     4. Відповідно  до  освітнього  рівня,   який   забезпечується

загальноосвітнім  навчальним  закладом (початкова загальна освіта,

базова загальна середня освіта,  повна загальна  середня  освіта),

функціонують  різні  типи  загальноосвітнього навчального  закладу

I, II, III ступенів:

 

     1) середня   загальноосвітня   школа    -    загальноосвітній

навчальний заклад I - III ступенів:

 

     I ступінь  -  початкова  школа  (1  -  3  (4)  класи - термін

навчання 3 (4) роки);

 

     II ступінь -  основна  школа (5 - 9 класи - термін   навчання

5 років);

 

     III ступінь   -   старша  школа,  як  правило,  з  профільним

спрямуванням  навчання (10 - 11 (12)  класи   -  термін   навчання

2 (3) роки).

 

     Школи всіх  трьох  ступенів  можуть  функціонувати  разом або

самостійно - початкова, основна, старша;

 

     2) загальноосвітня    школа-інтернат    -    загальноосвітній

навчальний  заклад  з  частковим  або повним утриманням за рахунок

держави дітей, які потребують соціальної допомоги;

 

     3) вечірня  (змінна)  школа  -  загальноосвітній   навчальний

заклад  II  -  III ступенів для громадян,  які не мають можливості

навчатися у школах з денною формою навчання;

 

     4) спеціалізована школа (школа-інтернат)  -  загальноосвітній

навчальний заклад I - III ступенів з поглибленим вивченням окремих

предметів та курсів;

 

     5) гімназія - загальноосвітній навчальний  заклад  II  -  III

ступенів  з  поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до

профілю (переважно гуманітарного);

 

     6) ліцей - загальноосвітній навчальний заклад III  ступеня  з

профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;

 

     7) колегіум  - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня

філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;

 

     8) спеціальна  загальноосвітня   школа   (школа-інтернат)   -

загальноосвітній  навчальний  заклад  для  дітей,  які  потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

 

     9) загальноосвітня   санаторна   школа   (школа-інтернат)   -

загальноосвітній  навчальний заклад I - III ступенів з відповідним

профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;

 

     10) школа   соціальної   реабілітації   -    загальноосвітній

навчальний   заклад  для  дітей,  які  потребують  особливих  умов

виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат).

 

     5. Загальноосвітній навчальний заклад  може  бути  державної,

комунальної чи приватної форми власності.

 

     6. Загальноосвітні навчальні заклади державної та комунальної

форми власності утворюються  у  порядку,  встановленому  Кабінетом

Міністрів України.

 

     Рішення про   створення  школи  соціальної  реабілітації,  її

підпорядкування і  фінансування  приймається  Кабінетом  Міністрів

України за поданням Міністерства освіти і науки.

 

     Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу,

заснованого на приватній формі власності,  приймається засновником

(власником).

 

     Приватний загальноосвітній  навчальний  заклад проводить свою

діяльність  за   наявності   ліцензії,   виданої   відповідно   до

законодавства.

 

     7. Положення    про    відповідний   тип   загальноосвітнього

навчального закладу з урахуванням особливостей  і  специфіки  його

діяльності  розробляється  і затверджується Міністерством освіти і

науки.

 

     8. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має

рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.

 

     9. Загальноосвітній   навчальний   заклад   діє  на  підставі

статуту,  який   розробляється   навчальним   закладом   та   його

засновником на основі цього Положення та положення про відповідний

тип загальноосвітнього навчального закладу.

 

     Статут затверджується власником (для державних та комунальних

загальноосвітніх   навчальних   закладів   -  відповідним  органом

управління освітою,  для приватного загальноосвітнього навчального

закладу  погоджується з відповідним органом управління освітою) та

реєструється  місцевим  органом  виконавчої  влади   або   органом

місцевого самоврядування.

 

     10. Загальноосвітній навчальний заклад може входити до складу

навчально-виховних комплексів,  навчальних закладів різних типів і

рівнів   акредитації,   а  також  навчально-виховних  об'єднань  з

дошкільними, позашкільними та іншими навчально-виховними закладами

для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

 

     11. Загальноосвітній  навчальний  заклад  може  мати у своєму

складі класи з поглибленим вивченням предметів,  класи  (групи)  з

вечірньою  (заочною)  формою  навчання,  групи  продовженого  дня,

пришкільні інтернати  з  частковим  або  повним  утриманням  учнів

(вихованців)  за  рахунок  власника,  а  також  залежно від потреб

населення та місцевих умов при  гімназіях,  ліцеях,  колегіумах  -

загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання.

 

     12. Реорганізація   загальноосвітнього   навчального  закладу

провадиться у разі зміни його типу або форми власності.

 

     Реорганізація та  ліквідація  загальноосвітнього  навчального

закладу   провадиться  засновником  (власником)  або  органом,  за

рішенням якого його створено,  у порядку,  встановленому Кабінетом

Міністрів України.

 

     Реорганізація та  ліквідація  загальноосвітнього  навчального

закладу у сільській місцевості,  заснованого на комунальній  формі

власності, допускається лише за згодою територіальної громади.

 

             Організація навчально-виховного процесу

 

     13. Навчально-виховний     процес     у    загальноосвітньому

навчальному закладі незалежно від  його  підпорядкування,  типу  і

форми  власності  здійснюється  відповідно  до  робочих навчальних

планів,   складених   на   основі   типових   навчальних   планів,

затверджених Міністерством освіти і науки.

 

     Робочі навчальні     плани    державного    і    комунального

загальноосвітнього навчального закладу затверджуються  відповідним

органом   управління   освітою,  а  приватного  загальноосвітнього

навчального закладу - засновником  (власником)  за  погодженням  з

відповідним органом управління освітою.

 

     Експериментальні та   індивідуальні  робочі  навчальні  плани

загальноосвітнього    навчального    закладу    погоджуються     з

Міністерством  освіти  і  науки  за  поданням  Міністерства освіти

Автономної Республіки Крим,  управлінь освіти обласних,  Київської

та Севастопольської міських держадміністрацій.

 

     14. Загальноосвітній  навчальний заклад працює за навчальними

програмами,  підручниками,  посібниками, що мають відповідний гриф

Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання

на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та

природних здібностей дітей.

 

     15. Індивідуалізація     і     диференціація    навчання    у

загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються  реалізацією

інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної

середньої освіти.  Варіативна частина формується  загальноосвітнім

навчальним   закладом   з  урахуванням  спеціалізації  та  профілю

навчання.

 

     16. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і

методи навчання та виховання у межах,  визначених Законами України

"Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу.

 

     17. Індивідуальне навчання та екстернат у  загальноосвітньому

навчальному  закладі  організовуються  відповідно  до положень про

індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної  середньої

освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

 

     18. Мережа  класів  у  загальноосвітньому навчальному закладі

формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно  до

кількості   поданих   заяв   (але  не  більше  ніж  30  учнів)  та

санітарно-гігієнічних  умов  для  здійснення   навчально-виховного

процесу.

 

     19.  Прийом  учнів  до  всіх  класів  загальноосвітньої школи

комунальної  форми  власності здійснюється на безконкурсній основі

і,  як  правило,  відповідно  до території обслуговування. ( Абзац

перший  пункту  19  в редакції Постанови КМ N 1262 ( 1262-2001-п )

від 26.09.2001 )

 

     За спеціалізованою школою,  гімназією,  ліцеєм, колегіумом та

загальноосвітнім навчальним  закладом  приватної  форми  власності

територія обслуговування не закріплюється.

 

     20. Прийом   учнів   до   спеціалізованої   школи  (класу)  з

поглибленим  вивченням   окремих   предметів,   гімназії,   ліцею,

колегіуму  державної та комунальної форми власності проводиться на

підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють,  на конкурсній

основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і

науки.

 

     21. Порядок прийому учнів  до  приватного  загальноосвітнього

навчального    закладу    визначається    керівником   закладу   і

затверджується його засновником (власником).

 

     22. Зарахування  учнів  до   загальноосвітнього   навчального

закладу здійснюється,  як правило,  до початку навчального року за

наказом директора,  що видається на підставі особистої заяви  (для

неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або

направлень органів  управління  освітою,  а  також  свідоцтва  про

народження   (копії),   медичної   довідки  встановленого  зразка,

документа про наявний рівень освіти (крім дітей,  які вступають до

першого класу).

 

     До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

 

     23. Поділ  класів  на  групи  на уроках з окремих предметів у

загальноосвітньому навчальному закладі  державної  та  комунальної

форми  власності здійснюється згідно з нормативами,  встановленими

Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

 

     У приватному  загальноосвітньому  навчальному  закладі  поділ

класів  на  групи  здійснюється  за  рішенням  педагогічної ради з

урахуванням умов роботи закладу і пропозицій батьків.

 

     24. Навчально-виховний   процес   здійснюється   за   різними

формами:  у  вигляді  уроків,  лекцій,  лабораторно-практичних  та

семінарських  занять,  диспутів,  навчально-виробничих   екскурсій

тощо.

 

     У гімназії,  ліцеї,  колегіумі, спеціалізованій школі (класі)

навчально-виховна   робота   поєднується   з   науково-методичною,

науково-дослідною   та  експериментальною;  поряд  з  традиційними

методами  і  формами   використовуються   інноваційні   технології

навчання.

 

     24-1.   У   державному   і   комунальному  загальноосвітньому

навчальному  закладі  мовою  навчання  є українська мова.  Поряд з

українською мовою в  навчально-виховному  процесі  в  державних  і

комунальних    загальноосвітніх    навчальних    закладах   можуть

застосовуватися та вивчатися мови національних меншин. { Положення

доповнено   пунктом   24-1   згідно   з   Постановою   КМ  N  1033

( 1033-2009-п ) від 30.09.2009 }

{   Пункт   24-1   визнано   конституційним   згідно   з  Рішенням

Конституційного Суду N 4-рп/2010 ( v004p710-10 ) від 02.02.2010 }

 

    ( Далі - в додатку... )

  

Категорія: Методична скарбничка | Додав: banzalova1
Переглядів: 2069 | Завантажень: 221 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук по сайту

Copyright MyCorp © 2023 | Конструктор сайтів - uCoz